Stichting erfgoed Landfort

Stichting Erfgoed Landfort (sEL) stelt zich als algemeen doel om de historische buitenplaats Landfort te Megchelen op verantwoorde wijze te bewaren voor het nageslacht. Tevens wil het uitgroeien tot een nationaal centrum ten behoeve van de Nederlandse historische buitenplaatscultuur en zich ontwikkelen tot een plek waar bezoekers kennis kunnen nemen wat de waardes van historische buitenplaatsen zijn.

De stichting ziet de volledige bouwkundige en landschappelijke restauratie van Landfort als een belangrijk doel. Hierbij krijgen het landhuis, de bijgebouwen, de bruggen en het park weer haar vroegere grandeur terug. Het huis zal worden gerenoveerd en voor particuliere bewoning en ontvangsten geschikt worden gemaakt. Voorts streeft sEL ernaar om het afgebroken koetshuis te herbouwen, de moestuin en visvijver te herstellen, een boomgaard met hoogstamfruit aan te leggen en de verdwenen fruitmuren terug te plaatsen. In het park wenst sEL zich een historische kas om er tijdens wintermaanden de nog aan te leggen verzameling oranjerieplanten op verantwoorde wijze te kunnen huisvesten. Voorts zullen de twee bruggen worden hersteld en keert in de gracht het botenhuis weer terug. Ook streeft sEL ernaar om de grachten te laten uitbaggeren en te voorzien van nieuwe beschoeiingen. De werkzaamheden zijn nog volop bezig en te volgen via deze pagina op Facebook.