Stichting SG Aeternitas is als vermogensfonds opgericht in 2018 en is een particulier initiatief.

De stichting steunt organisaties die zich inzetten voor:

  • ontwikkelingshulp, minderbedeelde en/of geestelijk of lichamelijk beperkte kinderen en volwassenen;
  • sociaal-maatschappelijke of culturele activiteiten in Nederland.